BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

MIT BROAGER – Tidsplanen og processen frem til april

27-09-2017


Bystrategi først og fra november sideløbende for hele Broagerland

Bemærk, at der er åbent hus i bykontoret den 9.-11. oktober.

På det næste borgermøde i november får de fremmødte lejlighed til at se, forslaget til en bystrategi for Broager by. Forslaget tager udgangspunkt i input fra borgermødet 25. september og besøgene i by kontoret den 9.-11. oktober i Broagerhus.

Derefter bliver bystrategien for Broager rettet til og forelagt til politisk behandling i det nye byråd i januar. Byrådet ventes så at sende by strategien i høring og give alle borgere lejlighed til at kommentere den. Byrådet ventes først at godkende by strategien endeligt på mødet i april 2018.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk