BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

MIT BROAGER - 2018 og i fremtiden

30-12-2017Af Dennis Kinastowski, formand for Broager Udviklingsforum

2017 blev startskuddet for en lang række initiativer for Broagerland, og der er allerede sket mange spændende ting. Men lad mig starte ved begyndelsen.

Baggrund

I juni blev skridtet taget til at skabe et formelt og reelt tværgående forenings-samarbejde i en ny paraplyorganisation i et nyoprettet Broager Udviklingsforum.

Baggrunden for etableringen var Sønderborg kommunes ønske om samle borgere og foreninger i et fælles frivilligt arbejde med at udvikle Broager by og Broagerland. Det vil ske i ni byer i kommunen, og det er op til disse byer at etablere Udviklingsforummer.  

Begrundelsen herfor ligger i et ønske om at udvikle de mellemstore byer og sørge for mere borger indflydelse i udviklingen af dem. Hvem ved mere om deres byer, end de borgere der bor der og i forvejen engagerer sig.

Grundlag

I Broager blev Forum dannet på et bredere grundlag og med et andet udgangspunkt end i f.eks. Augustenborg.

Vi var fra starten opsat på at samle land og by i et forum. At samle alle foreninger og alle landsbylaug i en forening, hvor vi kan se hinanden i øjnene, koordinere de allerede igangværende initiativer og dermed også gøre arbejdet mere synligt. Vi ønsker med andre ord at samle og forene hele Broagerland.

Vi i Forum kan se et kæmpe potentiale i at hele byen arbejder sammen og bevæger sig i samme retning.

I løbet af de første seks måneder er det lykkedes at samle 12 foreninger og laug. Alle har fået en plads i Forums bestyrelsen. Hermed var første skridt taget og samarbejdet etableret.

I foreningen af hele Broagerland ligger nemlig kernen i udviklingsarbejdet, de positive værdier og synergier, de gode menneskelige kræfter og det enorme engagement. Med disse kræfter forenet spiller vi en stærk rolle i samarbejdet med kommunen om udviklingen af Broagerland.

Udvikling og projekter i den nærmeste fremtid

Og hvad er det så vi skal udvikle på? Først og fremmest skal vi prioritere de ønsker, borgerne allerede har givet os. Formentlig kan det ske i fire overemner.

  • Turisme
  • Erhverv
  • Fritidsliv
  • Foreningsliv
  •  

Udviklingsarbejdet skulle gerne munde ud i en stigning i antallet af tilflyttere til og dermed også en stigning af erhverv og arbejdspladser.

Samtidig vil vi gerne trække mere turisme til området og dermed også skabe en solid base for mere erhverv på den baggrund.

Med fokus på erhverv og turisme kommer også fokus på vores land. Med fokus kommer der muligvis også tilflyttere og netop tilflyttere har vi svært brug for i kommunen.

 

Broager Udviklingsforum var repræsenteret på begge borgermøder og vil agere som kommunens sparrings- og samarbejdspartner i fremtiden – for udviklingen af Broagerland skal være borger-båret og ikke et kommunalt projekt. Med andre ord, vi skal arbejde sammen om udviklingen, for det ene kan ikke uden det andet.

I forbindelse med foreningen af foreningerne er der blev grundlagt et helt nyt kapitel i Broagerlands historie. Aldrig før har der været så bredt og så godt et samarbejde som der er nu. Aldrig før har så mange mennesker været samlet for at udvikle.

I dette samarbejde ser fremtiden lys ud.

 

Jeg tænker et Broagerland der er forenet i en positiv retning, hvor vi alle, unge som gamle kan være ambassadører for vores by og for vores område. Vi kan tale tingene op og være med til at skabe vores by. Vi skal have ungdommen med i arbejdet. Hvordan ser de fremtiden for byen, hvad mangler de af aktiviteter.

Arbejdsgrupper

Alle initiativer vil blive lagt ud i arbejdsgrupper, og lige her kommer du ind i billedet, for der er brug for dig og din indsats. Har du et emne du brænder for og vil være med til at udvikle, så er du velkommen til at deltage og være med til at føre Broagerland ind i en spændende fremtid.

Bestyrelsen vil koordinere og i januar-februar fortsætte arbejdet med de ideer, borgerne allerede har indsendt. I samarbejde med Landsbylaugene, som i 2018 går i gang med en udviklingsplan for Broagerland uden for Broager by, vil vi indbyde til, at du kan tilmelde dig en række arbejdsgrupper.

Allerede i år er der taget skridt til en arbejdsgruppe for bymidten – med møde i Broagerhus den 16. januar kl. 19, hvor interesserede er meget velkomne.

Bestyrelsen besluttede i november også at igangsætte et arbejde med at udvikle en QR-løsning til fremme af bl.a. historien om Gendarmstien. Povl Hvidkilde er tovholder for at nedsætte arbejdsgruppen, som skal beskrive opgaven og komme med oplæg til dens løsning, som vil gøre det endnu mere interessant at vandre på stien. Interesserede kan kontakte Povl Hvidkilde, Møllegade 48. tlf. 6175 8740. 

Som nævnt bliver der inviteret til flere arbejdsgrupper i februar. De fleste af de kommende projekter vil være åbne for alle der ønsker at deltage. Det handler om udvikling og om at sætte tingene i værk.

Så har du et område du brænder for og som du mener du kan bidrage med, så kontakt Forum via mail og lad os tage en snak om at få igangsat arbejdsgrupper i februar.

Hvis vi som Broager kan stå sammen, både omkring erhverv, turisme, foreningsliv og fritidsliv, så er det et stærkt signal at sende ud til kommende tilflyttere, turister og aktører i byen.
 

Hvis vi som by kan løfte sammen, så er fremtiden lysere for Broager.

 

Jeg ønsker alle et godt nytår.

Dennis Kinastowski.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk