BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Meninger og fakta om prisen på fjernvarme i Broager

09-01-2018Vi har modtaget:

Ifølge en omtale i netavisen broager.dk udtaler formanden for Broager Fjernvarme:-Når vi sammenligner med hele landet ligger vi ganske præcist midt i feltet, endda til den gode side.

Efter denne udtalelse henvendte undertegnede sig til Energitilsynets hjemmeside, og fik adgang til statistik for alle fjernvarmeværker i Danmark.

Efter en gennemgang ligger Broager Fjernvarme på en ca. 90 plads ud af 495 værker. Måske har jeg talt fuldstændig forkert, eller der er noget andet jeg har misforstået?  Sådan som jeg ser placeringen ligger Broager Fjernvarme inden for den dyreste 1/5 del.

Ikke for at jeg er utilfreds med prisen på fjernvarmen, men ret skal være ret, når man oplyser herom.

Ifølge statistikken fra Energitilsynet har Broager Fjernvarme haft en meget jævn pris gennem de sidste 10 år,med meget lille udsving er prisen for varmen iflg. statestikken endda 60.- Kr. billigere end for 10 år siden.

De bedste Hilsener

Ole Hansen
Illerstrandvej 30,
6310 Broager

 

Fjernvarmens kommentar

Redaktionen har kontaktet formanden Peer Monger for en kommentar. Og driftsleder Povl Bonde Christiansen erkender, at statistikken fra Energitilsynet giver Ole Hansen næsten ret. Driftslederen oplyser:

 – Vi har omkring landstal haft andre og ældre sammenligninger. Statistikken fra august sidste år viser, at Broager ligger som nr. 314 af de 404 værker i Danmark prismæssigt. Altså er 90 værker dyrere end Broager. 

Listen omfatter alle værker, uanset opvarmningsform. Nogen har energikilder som halm, flis, overskudsvarme fra industrien, affaldsforbrænding osv. Vores udtalelse om at ligge midt i feltet på landsplan bygger ikke på samtlige men sammenlignelige varmeværker.

Broager og andre varmeværker i Sønderborg Kommune er tvunget til at fyre med gas.

Vi kan kun reducere varmeprisen ved at supplere med sol og vedvarende energi og ved at effektivisere driften, mindske varmespildet. Og det gør vi.

Formandens konklusion er derfor inden for skiven, når vi sammenligner med naturgas som varmekilde. Om naturgas noterer Energistyrelsen jo prisforskelle for en husstand på 130 kvm fra billigste pris på 5.600 kr. til den dyreste naturgas på ca 25.200 kr. Altså en prisforskel på ca. 19.600 kr. 

Med de initiativer, vi har taget med vedvarende energi og mindsket varmespild er vi er enige med Ole Hansen i, at forbrugerne i Broager ikke behøver være utilfreds med prisen på fjernvarme.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk