BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Det er i aften tirsdag, der er debat om bymidten

09-01-2018Tirsdag i denne uge, den 16. januar, har Broager Udviklingsforum sat bymidten i Broager by på dagsordenen ved et åbent møde, hvor man håber at få nedsat en arbejdsgruppe, som vil påtage sig at give input til, hvordan bymidten i Broager bliver endnu mere attraktiv.

Anledningen er, at Sønderborg Forsyning har planer om at grave hele bymidten op for at lave kloakarbejder. Og selvom det først sker i 2019, skal vi i gang med at tænke i et bymidte-projekt nu, hvis det skal med i kommunens budgetlægning for 2019. Der er aftalt møde med Sønderborg Kommune i februar om den videre proces, oplyser Broager Udviklingsforum. Alle er velkomne til mødet tirsdag den 16. januar kl. 19 i Broagerhus.

I de flere end 200 forslag, borgerne har bidraget med til en kommende bystrategi for Broager, går det igen med et ønske om, at bymidten bliver udviklet, så den i højere grad understøtter det gode hverdagsliv. Der bliver peget på, at torvedage i bymidten kan skabe liv – og at der er brug for en mere brugervenlig belægning i bymidten.

Så én af opgaverne er at inspirere til et projekt, der gør bymidten bedre fremkommelighed for alle trafikanter. Vigtigt er det også at skabe rammer for gode og fleksible byrum/mødesteder/eventpladser/fællesarealer – til glæde for såvel byens borgere, oplandet, turister og andre besøgende.

- Kunsten bliver at indrette bymidten, uden at det går for hårdt ud over for mange parkeringspladser. Spørgsmålet er også, om de nuværende fliser efter kloakeringen skal lægges igen, hvor de nu ligger, eller hvordan der skabes et nyt attraktivt miljø. Der er masser af spørgsmål at snakke om. Og vi er så heldige, at kommunen gerne vil lytte, før man tager hul på spørgsmålet om en renovering. Bestyrelsen håber, at en arbejdsgruppe vil påtage sig at inspirere Forsyningen og kommunen til den bedst tænkelige løsning, oplyser Broager Udviklingsforum.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk