BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder


16-03-2019
Laver nyt stort bassin til regnvand ved Broagervigvej
Første overordnede plan for kloakarbejder i midtbyen i Broager strækker sig over årene 2019-2025 og begynder syd for Nejsvej

16-03-2019
Fødselsdagssang til HULLET ved Spar Es
Mandag morgen, den 18.marts, har vi på Broagerland en særlig fødselar. Faktisk havde vi slet ikke håbet eller forventet, at HULLET ville få 1 års fødselsdag, så vi bringer sang og skåltale.

15-03-2019
Årets gymnastikopvisning i Broager Hallen søndag
BUI Gymnastik slutter traditionen tro med en gymnastikopvisning, en lille intim opvisning, som fortjener et stort publikum. Kig ind i hallen i Broager på søndag og se de lokale gymnaster vise deres kunnen – fra klokken 11. Børnehavebørnene indleder opvisningen og bliver fulgt op af de store springhold og et voksenhold fra Sønderborg, som vil vise, at også seniorer kan præstere på gymnastikgulvet. Opvisningen slutter med de mellemste springhold, fortæller formanden Else Marie Toft.

15-03-2019
Grusbanen bliver erstattet med en rigtig vinterbane
BUI Fodbold står uden formand og sætter fokus på en dialog om vilkårene for klubarbejdet


14-03-2019
De unge strejker for klimaet
Skoleelever i 93 lande fordelt på mindst 1.325 byer vil i dag fredag strejke for klimaet i det, der bliver en kulmination på et halvt år med stigende tilslutning til fredagsstrejker for klimaet. De unge kæmper for at få skabt opmærksomhed om klimakrisen og presse politikere til at handle mere, end de taler. Foran rådhuset i Sønderborg er det tredje gang, en sådan fredagsstrejke afvikles. – Men så vidt jeg ved, er der ikke elever på Broger Skole, som deltager i morgen. Vi kan jo ikke give tilladelse til at udeblive fra undervisningen af den grund, noterer afdelingsleder Per Kristensen, Broager Skole. Af den lokale Sønderborg-gruppes facebook om klimastrejken fremgår det midt på formiddagen i dag torsdag, at 52 meddelt på Facebook, at de deltager. 135 har vist interesse.

13-03-2019
Superbrugsens hjertestarter nu tilgængelig 24/7
Nu er der adgang til endnu en hjertestarter i midtbyen døgnet rundt. Superbrugsen har med velvillig assistance af sponsorer fået flyttet hjertestarteren udenfor. Den er placeret ved indgangen til forretningen i samme side som kundevognene. Udover Superbrugsens er der endnu en række hjertestartere i området:

13-03-2019
Else Marie Toft er ny formand for BUI
Broager Ungdoms- og Idrætsforening har fået ny formand. Else Marie Toft, formand for BUI Gymnastik, overtog i aften onsdag posten efter Ulrik Franke Andersen, som er formand for BUI Håndbold. Den afgåede formand fortsætter i foreningens forretningsudvalg, som også Martin Petersen, formand for BUI Volleyball er valgt til. Tilsammen har BUI 690 medlemmer, og økonomisk har 2018 været fornuftig for alle afdelinger.

13-03-2019
Over 100 til årsmødet i Ældre Sagen Broager
Der blev valgt nye ind i bestyrelsens arbejde - og sagt tak til de afgående.

13-03-2019
Broagerhallen er gjort klar til at møde fremtidens håndbold
Stregerne på gulvet i hal 1 i Broager viser, at BUI Håndbold nu har fået opstreget nye baner til nye måder at spille håndbold på. – Vi er klar til at møde fremtiden inden for håndbold, som bliver til virkelighed efter sommerferien, fortæller formanden for BUI Håndbold, Ulrik Franke Andersen. Børn født imellem 2008 og 2012 kan møde op på torsdage kl. 16-17 og prøve de nye minibaner.

13-03-2019
Et borgermøde med skarpe meninger
Borgermødet om cykelstien mellem Dynt og Skelde fik et forløb med markante indlæg for og imod valget af grusmel som belægning. Som omtalt på broager.dk den 6. december, ændrede Teknik og Miljøudvalget en tidligere beslutning om asfalt og led-belysning til en belægning med grusmel uden belysning. - Beslutningen i december var en kovending og en beslutning, landsbylauget ikke er enig i.

12-03-2019
2 mio. kr. i støtte til at markere 100-året
Med 1 mio. kr. fra Kulturministeriet og 1 mio. kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond er Sønderborg Kommune i denne uge kommet store skridt tættere på at kunne realisere ambitionen om en værdig, festlig, synlig og folkeligt funderet markering af 100-året for Genforeningen i 2020. Pengene fra Danfoss-fonden bliver brugt til et fyrtårsprojekt, der skal engagere kommunens borgere, aktører og gæster i vedkommende oplevelser, der spejler Genforeningen og dens temaer lokalt.

10-03-2019
Nyt garantmøde-koncept gør ondt i lokalsamfundet Broager
I fredags modtog garanterne i Broager Sparekasse indbydelse til årets garantmøde. Den 27. marts kl. 18. Med et nyt garantmøde-koncept, der både skuffer og gør ondt i lokalsamfundet – i dobbeltforstand. En hel aften oplevelse med feststemning er kortet ned til forventelig to timer og afsluttes med smørrebrød. Tidligere års underholdning med kendte danske kunstnere er nemlig sløjfet. Det samme er middagen i form af varmt mad.

10-03-2019
Kort og foldere om de 12 nye stilleture på Broagerland
Alle interesserede er velkomne den 24. marts, når stillegruppen i samarbejde med en naturvejleder inviterer på den første stilletur - fra Brunsnæs.

10-03-2019
Skal SuperBrugsen skifte navn og hedde ”Coop Mad”
Den afgørelse ligger to-tre år ud i fremtiden, så lad os nu se, siger bestyrelsesformand for den selvstændige brugsforening i Broager, Kim Pedersen

09-03-2019
Mona Rathje: Det er teamet, der er lykkedes
Du kan her læse et uhørt sjældent interview med Mona Rathje, Egernsund, om otte år som formand for Ældre Sagen i Broager

09-03-2019
Vingave til medlem nr. 1.300 i Ældre Sagen i Broager
I fredags overrakte Mona Rathje en vingave til Kenneth Skau Jørgensen, og på onsdag aflægger hun sin sidste beretning som formand i Ældre Sagen i Broager.

09-03-2019
Kender du en udsat borger?
Preben Storm, formand for kommunens Social- og Seniorudvalg, opfordrer alle, der er pårørende til eller kender hjemløse og andre udsatte borgere, til at fortælle dem om, at de nu kan få et socialt frikort, hvorefter de må tjene op til 20.000 kr. årligt skattefrit, uden at der modregnes i kontanthjælp, førtidspension eller andre offentlige ydelser. Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer. De skal være langt fra uddannelse og job og må ikke have været under uddannelse eller haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. det seneste år. Ordningen gælder i en toårig forsøgsperiode til udgangen af 2020. Herefter bliver ordningen evalueret af Børne- og Socialministeriet. - Den allermest udsatte gruppe af borgere er de hjemløse, der gør brug af forsorgshjem og herberger. Vi står overfor en stor opgave med at gøre dem opmærksom på den nye mulighed. Sønderborg Kommune har visiteret den første borger til ordningen.

08-03-2019
Skolepatruljen, sikkerhed og forbilledlighed
Giv skolepatruljen i Broager en hilsen, et vink og et smil, i stedet for at gasse op og møve sig igennem morgentrafikken, lyder opfordringen fra formanden for Broager Udviklingsforum, Dennis Kinastowski, som har sendt dette indlæg til broager.dk

08-03-2019
Stilleområde 12 - Skelde Kobbelskov (Kobbelskov)
I dag bringer vi den sidste af serien på 12 vandreture, der er udpeget som stilleområder på Broagerland. Skelde Kobbelskov er en rundtur, med start fra parkeringen på pladsen længst nede mod vandet. Der er i øvrigt flere muligheder for ture.

Forrige  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82   Næste

Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk