BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Områdeinitiativer skaber udvikling

03-08-2017


Læsere af denne hjemmeside vil vide fra omtaler i maj-juni, at kommunen forebereder et borgermøde i efteråret om udviklingen i Broager. Alligevel skal I ikke snydes for kommunens pressemeddelelse fra medio juli:

Efter gode erfaringer med områdeinitiativer i på Nordals og i Gråsten og Augustenborg, går udvalget for kulturel og regional udvikling nu i gang med et nyt områdeinitiativ for Broager.

Udvalget for kulturel og regional udvikling er stærkt optaget af, at der skabes vækst og udvikling i hele Sønderborg Kommune. Derfor besluttede udvalget i 2014, at arbejde med områdeinitiativer for bl.a. Gråsten og Nordals. De er igangsat og i 2017 besluttede udvalget, at der også skulle udarbejdes et områdeinitiativ for Augustenborg. Det blev igangsat i januar 2017 med et borgermøde den 9. januar og et åbent bykontor i uge 4.

130 ideer i Augustenborg

På borgermødet blev der indsamlet mere end 130 ideer og forslag til udvikling af Augustenborg. Nu er der etableret en selvstændig forening, Hertugbyens Udviklingsforum, der ønsker at arbejde videre med initiativerne fra borgermødet. Hertugbyens Udviklingsforum præsenterede sig selv og sine ideer på et borgermøde den 9. maj 2017. Ideerne er mangfoldige og omfatter bl.a. ønsker om en Facebookside for Augustenborg, turistcykler, maskebal på slottet, skaterpark, havnebad og sundhedshus.

- Det har været fantastisk at opleve den energi og iderigdom, der udfolder sig, når man samler borgere og foreninger i Augustenborg, og giver dem mulighed for at engagere sig i udviklingen af byen. Det har været en fornøjelse at være med til, siger Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget for kulturel og regional udvikling.

Nu bliver der også sat gang i arbejdet med et områdeinitiativ for Broager. Det skydes i gang på et borgermøde i efteråret 2017. Inden borgermødet drøfter udvalget indholdet i områdeinitiativet med en række interessenter i Broager. Det er aktører, der allerede er involveret i initiativer som Medborgerhuset, Broagerhallen, Kulturmåned på Christiansminde Teglværk, Gendarmstien, Cykelfærgen Brunsnæs, landsbylaugene på Broagerland. Selvfølgelig, tilføjer udvalgsformanden, bliver også Broagers Udviklingsforum involveret i det videre arbejde - gerne som central aktør. 

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk