BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fjernvarme-formand: Snart brug for nye kræfter

15-09-2017


Bestyrelsen i Broager Fjernvarme får snart behov for nye kræfter, idet gennemsnitsalderen for flokken snart passerer 72 år, fortalte formanden Peer Monger på generalforsamlingen, som samlede ca. 25 deltagere i Broagerhus.Alle valg var genvalg. Dog nyvalgtes Palle Klausen, Sletmarken, som suppleant. 

Af formandens beretning fremgik, at fjernvarmen bliver grønnere men ikke dyrere. Den lave pris for varme fortsætter næste år.

Varmeproduktionen til 1.118 husstande fra Broager Fjernvarme er nemlig i dag mere baseret på kedeldrift, solvarme og det nye grundvandsvarmesystem, som dog fortsat volder visse vanskeligheder.

Solvarmeanlægget har haft en del opstarts vanskeligheder, og der er forhandlet en forlænget. Anlægget er nu koblet op sammen med det nye grundvandssystem og opvarmer ligeledes i den store accutank ved Banestien. Anlægget kører efterhånden også uden de store bemærkninger, og kun vedligeholdelsesopgaver kræver tid.

Projekt - Grundvandsvarmepumpe

Grundvandsvarmeprojektet på Banestien står i sine rammer færdigt. Udstyret producerer til fulde hvad vi forventede, idet alle dele lever op til specifikationerne. Vi erfarer nu, at det oppumpede grundvand har en temperatur på ca. 2 grader over det forventede.

Desværre har vi et problem med udstyrets udvikling af støj til omgivelserne. Udstyret lever ikke op til forventningerne og de specificerede krav, hvilket betyder, at vi på nuværende ikke kan overtage anlægget og dermed ej heller kan holde indvielse på udstyr der teoretisk ikke tilhører Broager Fjernvarme. Men vi er fortrøstningsfulde. Der foregår et massivt arbejde på at komme i mål, oplyste formanden.

Maskindelen er stadig under tilkøring for at ramme de optimale data, der er garanteret, men som nævnt er vi meget tæt på. Vi har haft en del ammoniaklækager. De er ikke bragt til livs, men vi er tæt på.

Det har været en kæmpe opgave at afslutte sagen omkring nedgravning af rørforsyningen fra Vemmingbund og frem til Banestien, det er næsten 3 km i 2 store 400 mm plastrør, der forsyner anlægget med op til 400 m3 grundvand i timen, men vi er udfordret på VVM screening - Naturfredning – Dybbølfredning.

Vi kører pt. på en dispensation vedr. indvinding af tilstrækkeligt grundvand, men det er kun behandlingstiden der står imellem den endelige godkendelse. Vi ser lys for enden af tunnelen.

Vandprøvernes data viser en kvalitet der netop er gode for vores proces.  Der er salt i vandet i en grad, så det ikke kan godkendes som drikkevand og ikke for meget til at skade vores nye pumpeudstyr.

Vi har fået en ny model for, hvordan man mener undergrunden tager sig ud i det område, hvor vi oppumper vores forsyning, men om det er fakta eller teori kan vi ikke afgøre på nuværende. Det vil først kunne ses om nogle år, men det vil have betydning for hvordan vi skal operere i fremtiden.

 

Store erstatninger

Vi har haft store erstatninger til de områder, vi har passeret i nedgravningen af rørledningerne, markskader, afgrødeskader, krydsning af hegn, placering og opbygning af pumpehuse, indhegning af disse osv.

Vi har i sinde at få tinglyst hele forsyningsrørledningen for at sikre både de involverede parter og vores egen tilstedeværelse på alle positioner

God arbejdsmoral

Vi har mange udfordringer, men vores team er super-godt med en rigtig god arbejdsmoral, hvor alle hver især yder en flot indsats, som jeg og hele bestyrelsen sætter stor pris på, afsluttede Peer Monger årets beretning.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk