BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

MIT BROAGER. Familieliv. Bosætning. Fællesskab – og: Kultur i dagligdagen.

14-11-2017Hvad bliver de vigtigste overskrifter for den retning, Broager by skal gå de kommende år? Hvad skal der satses mere på? Det svar har mange borgere inspireret til, og torsdag den 14. december præsenterer Sønderborg Kommune udkastet til bystrategien på et borgermøde i Broagerhus.

Allerede nu kan broager.dk dog løfte sløret for de fire temaer, der lkalt er foreslået som omdrejningspunkt. De fire temaer er:

Familieliv. Bosætning. Fællesskab – og: Kultur i dagligdagen.

Temaet ”Kultur i dagligdagen” vil kommunen overveje at føje til, efter at Udviklingsforum 7. november samlede foreninger, erhvervsliv og kommune til en midtvejs-snak om bystrategien.

Mødet blev holdt for netop at sikre, at alle gode forslag og kommentarer danner grundlag for det forslag, som kommunens pennefører Marie Bonefeld skriver. Og som præsenteres 14. december.

Bestyrelsen for Broagers Udviklingsforum noterer med tilfredshed, at aftenens debat førte til, at der kom en ekstra overskrift ind i kommunens videre arbejde med bystrategien og, at deltagerne i mødet 7. november bidrog med en række synspunkter til kommunens videre arbejde med oplægget.

Dialogen tydeliggjorde værdien af, at hjemmesiden broager.dk bliver det medie, der er med til at samle byen og synliggøre det liv, byen og området byder på.

Det blev fra kommunens side også tydeliggjort, at Udviklingsforum kan og bør spille den koordinerende rolle og være det forum, kommunen kan ”forhandle” med.

”En ansøgning fra Udviklingsforum om støtte understreger over for byrådet, at det er et samlet Broager, der står bag. Det er en absolut fordel for jer, ” understregede kommunens repræsentanter.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk