BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager og egnen blev ramt, da butikkerne lukkede

05-04-2017


Bestyrelsesformanden Erik Krogh

Med Broagerhus får vi netop det samlingssted, som der skal til for at endnu flere vil opleve byen som et rigtig godt sted at bo, mener formanden for medborgerhuset, Erik Krogh, Sletmarken 10.

Når Erik Krogh bliver spurgt, hvad han synes, Broagers svaghed er, spoler han tiden tilbage. Tilbage til 80’erne, da byen havde 5-6 forretninger ned af Storegade og en købmand, hvor der nu er bibliotek. Han skænker foreningslivet, handelsstanden og turistforeningen en varm tanke. Dengang var der nemlig masser af liv i fritidslivet.

Og personligt var Erik Krogh i sit nye job som bestyrer i daværende Andelsbanken i Broager ansat til at gøre noget i og for lokalsamfundet. Han fik et bredt kendskab til byen, for dengang skulle man jo flytte til det lokalsamfund, hvor man som bestyrer var ansat.

- Broagers svaghed. På et tidspunkt, hvor vi havde 5-6 forretninger ned af storegade og en købmand, hvor der i dag er bibliotek, havde vi markedsdage og kunne lukke gaden af. I 80-erne var byen af en størrelse, så man kunne sætte aktiviteter på benene. Men Broager skiftede karakter. Vi blev som Hørup og Augustenborg typisk byer, hvor vi bor og har en god hverdag med børnehave, skole, sport, haller, og en dejlig natur.

Det gamle foreningsliv omkring handelsstand, håndværk og turisme forsvandt jo for os.

En ny start

Med Broagerhus får vi rammer til at forandre og forny. Vi mangler i den grad et samlingssted, hvor folk fra foreninger og interessegrupper kan samles, gøre nye bekendtskaber og være fælles om en interesse. Nu har vi huset, der kan huse alle interessegrupper, som før har været spredt. Det er i dette perspektiv jeg ser mulighederne.

Jeg tror, at når foreninger og interessegrupper, kreative værksteder og musikalske værksteder og mange andre har lokalerne, så skaber det samhørighed, en fællesskabstanke og inspiration til andre, så flere kommer ud af deres huse i stedet for at sidde hjemme. Og når nye kommer med, siger naboen ”I skal da også med”.

Hvad er den største udfordring for bestyrelsen i Broagerhus?

- To ting. Vi har nu et spændende første år omkring driften. Og bestyrelsen skal favne byen bredt og tage initiativer, der viser Broagerhus fra en anden side end den enkelte forening eller interessegruppe kan.

Vi skal supplere de fantastisk mange andre gode ting, interessegrupper og foreninger sætter i gang i Broagerhus. Og med de første reaktioner fra borgere på besøg i Broagerhus er det er min fornemmelse, at medborgerhuset bliver et godt samlingssted for borgerne.

 

 

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk