BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Formandstak til rigtig mange

07-04-2017


For at vi kunne nå hertil, hvor vi er i dag med indvielsen af Broagerhus - Broagerlands Medborgerhus, er der mange som har ydet en stor indsats og jeg vil derfor rette en stor:

Tak til

Alle der var med i projektgruppen (der udarbejde projektforslaget som var startgrundlaget for det vi ser i dag)

Tak til

Til byråd og udvalg samt kommunens forvaltninger for et godt og positivt samarbejde igennem

de sidste 2½ år

Tak til

Rådgivere og håndværkerne for en god og ihærdig indsats (fra okt. måned og indtil mandag/tirsdag i denne uge)

Tak til

En stor tak til alle sponsorerne som er SE VÆKSTPULJE, - BHJ Fonden, - Broager Sparekasse, -Lions Club Broager-Gråsten, - Fabrikant Mads Clausen Fond, - Linak, - Sydbank, - Kontor Syd, - Helge Bruhn A/S Sønderborg, - Hansson & Knudsen A/S Sønderborg, - Ældre Sagen i Broager, - Røde Kors i Broager og SuperBrugsen i Broager, (de har støttet Broagerhus økonomisk eller på anden har ydet støtte - uden disse sponsorer havde der ikke været et møbel eller andet inventar her i huset.)

 

Tak til
Styregruppen med Vagn Peter som tovholder, (gruppen har nøje har fulgt ombygnings- og renoveringsarbejdet og løbende holdt øje med om budgettet holdt!)

 

Tak til
Fundrasing-gruppen med Kristian Pallesen som tovholder (og webmaster på www. Broager dk). Gruppen har arbejdet og arbejder stadig med ansøgninger til Fonde/sponsorer.

 

Tak til

Værkstedsgruppen med Gunnar Glindvad og Sussie som tovholdere (der p.t. arbejder på at få værksteds-området udbygget)

 

Tak til

Alle de frivillige, bl.a. fra Ældre Sagen, som har hjulpet med praktiske gøremål de sidste par måneder (det lover godt for fremtiden!)

 

Til sidst og ikke mindst, - en stor tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde der præsteret siden den stiftende generalforsamling, hvor vi for alvor trak i arbejdstøjet.      

 

Held og lykke med Broagerhus – Broagerlands nye medborgerhus!!!!

           

 

 

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk