BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Bestyrelsens formand: Vi er tæt på 500 medlemmer

07-04-2017


Borgerne i Broager skønner på det forarbejde, ildsjæle allerede har gjort ved at skabe et medborgerhus. Ved indvielsen i eftermiddag oplyste Erik Krogh, formand for bestyrelsen for Broagerhus, at medlemstallet er tæt på 500 medlemmer.

Det er virkeligt positivt, bemærkede Erik Krogh, som indledte talen med de befriende ord:

Så kom dagen, hvor Broager og Broagerland fik sit nye Medborgerhus!

- En henvendelse fra Ældre Sagen i Broager til en lokalvælgerforening i august måned 2014 blev startskuddet til Broagerhus, som vi kan indvie her i dag. Degnegården, som på det tidspunkt var samlingssted for Ældre Sagen og Pensionistforeningen m.fl. kunne fra 1.12.2015 ikke længere bruges og dermed skulle der findes nye lokaler.

 

Den 21. oktober 2014 blev der indkaldt til borgermøde på Degnegården og dagsorden for mødet var et nyt samlingssted/medborgerhus i Broager, ca. 100 borgere var mødt op og der blev den aften nedsat en projektgruppe som gik i gang med at udarbejde et projektforslag. Det gamle rådhus i byen stod på det tidspunkt tomt og det var derfor nærliggende at bruge dette til et nyt medborgerhus.

 

Projektgruppen havde mange møder i vinterens løb og marts i måned 2015 kunne projektgruppen aflevere et færdigt projektforslag til kommunen, som forvaltningen så kunne tage med i budgetforhandlingerne for 2016. Kort om indholdet i projektforslaget var at de aktiviteter der før var på Degnegården og Annasminde herunder lokalhistorisk arkiv skulle samles i det gamle rådhus. I forslaget var biblioteket også indtænkt, men det blev efterfølgende ikke aktuelt.  

 

Byrådet sagde ja i oktober 2015

Et enigt byråd sagde i oktober 2015 ja til projektet og - projektgruppens arbejde blev dermed belønnet!!!  - I 2016 har vi har haft mange møder med 2 af kommunens afdelinger nemlig Service og Ejendomme vedr. ombygning, renovering og økonomi sammen med rådgivere og håndværkere og ligeledes har vi været på besøg nogle gange hos Kultur og Fritid vedr. brugeraftale m.v.

Samarbejdet med kommunen har været konstruktivt og positivt i hele forløbet !!!

170 til stiftende generalforsamling

I september 2016 var der stiftende generalforsamling i Broagerhus og der kom 170 deltagere. Der har været stor opbakning i.f.m. etableringen af Broagerhus og der var 175 medlemmer inden den stiftende generalforsamling. Den første bestyrelse på 7 personer blev valgt og umiddelbart derefter gik ombygning og renovering af det gamle rådhus i gang. Ved den første ordinære generalforsamling i februar i år var der 440 medlemmer.

Et nyt kreativt samlingssted

Det er mit og bestyrelsens håb, at vi med Broagerhus har skabt rammerne for et nyt og kreativt samlingssted i Broager, hvor folk fra foreninger, og interessegrupper, husflid m.m. kan samles, der kan opstå nye bekendtskaber i.f.m. en fælles interesse -  og vi kan nu samle det hele i en bygning, - ligeledes har Lokalhistorisk Arkiv fået mere plads og mere tidssvarende arbejds- og udstillingslokaler.

Med vores nye medborgerhus og den netop indviede hal 2 v/Broagerhallen, bliver der fremover endnu flere muligheder i Broager for at engagere sig i fritidsaktiviteter og fællesskaber for alle aldersgrupper.   

En fantastisk opbakning

Vi oplever allerede nu en fantastisk opbakning og interesse blandt de kommende brugere af

Broagerhus, og det fortæller os at der er et stort behov dette samlingssted. Den 28. marts

var der allerede ”smug præmiere” idet Ældre Sagen havde årsmøde med 108 deltagere!

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk