BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Det, der sker i dag, er historie i morgen

07-05-2017I år er det 38 år siden Lokalhistorisk Forening for Broagerland så dagens lys. Det var netop i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne de lokale historiske foreninger med lokalarkiver  skød op som paddehatte. I de forhenværende kommuner, som senere blev til  Sønderborg Kommune, opstod i alt 14 lokalarkiver.

Glæden var stor i den nystiftede forening, da man to år senere i 1981, af Broager Kommune fik stillet lokaliteter til rådighed i det gamle kommunekontor i Møllegade, som på det tidspunkt husede biblioteket.  Lokalhistorisk Forening for Broagerland havde til huse i bygningens 1. sal.

Det var en håndfuld mænd og kvinder med Andreas Petersen (Dres Map) i spidsen, der var fødselshjælper til både forening og arkiv. Foreningens formålsparagraf var: ” At fremme kendskabet til og interessen for hjemstavnen, dens fortids historie og kultur.” Den samme formålsparagraf er stadig gældende om end i en lidt anden ordlyd, som lyder ”At udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistoriske værdier på Broagerland”.

Mangt og meget har ændret sig i de forgangne 38 år. Ikke kun at daværende  formand som Dres Map løb rundt med en mappe med indsamlede dokumenter og gamle potteskår, som han så omhyggeligt sorterede, når han kom hjem, så har formanden og arkivmedarbejderne  i dag i stedet for en gammel slidt mappe en smartphone med i lommen og en Pc derhjemme og i arkivet har de dygtige frivillige arkivmedarbejdere adgang til den nyeste teknologi, hvor al verdens ting, der har lokalhistorisk relevans, bliver gemt.

Vi lever i en lidt forvirret multimedia verden

Men selv om vi lever i en lidt forvirret multimedia verden, som konstant maser sig på, opstår der jo blandt os alle sammen en søgen efter et ståsted, en identitet som bl.a. kan findes i det lokalsamfund, vi bor i, med det landskab, den befolkning og den fælles historie, som binder det hele sammen.

Og det er her den lokalhistoriske forening og lokalarkivet  har sin berettigelse og ikke mindst forpligtelse.

Men som så meget andet virker det hele ikke uden en masse mennesker, der på frivillig basis hjælper til i foreningens bestyrelse og ikke mindst som medarbejder i arkivet. Det er lokalhistoriens vogtere. Det er aldeles vigtigt, at der er vagthunde i arkivet, som konstant følger med i, hvad der sker aktuelt på egnen og sørger for, at det bliver dokumenteret med bl. a. indsamling af avisudklip og billeder efter mottoet: ”Det, der sker i dag, er historie i morgen”. Arkivet står her over for store udfordringer, idet dokumenter, protokoller m.m. næsten udelukkende i dag bliver opbevaret digitalt. De ældste dokumenter og protokoller lokalarkivet opbevarer er delvis flere hundrede år gamle. Man kunne frygte, at de protokoller, der bliver ført digitalt, nu om stunder ikke kan opbevares, så de kan overleve og være læselig om hundrede år. 

Er glade for ny arbejdsplads

Da Broagerlands Lokalarkiv i 1980 fik lokaler stillet til rådighed i det gamle kommunekontor i Møllegade var glæden stor. Da arkivet 10 år senere i 1990 fik rådighed over større lokaler i Annasminde var medarbejdere og arkivets kunder begejstrede. I 2017 er det svært for arkivets  medarbejdere, bestyrelse og  kunder at få armene ned. Det er nogle fantastiske rammer arkivet har fået i det nye Broagerhus. Jeg er sikker på, at de frivillige medarbejdere som yder et enormt stykke arbejde i arkivet og har været utrættelig beskæftiget med flytningen, bliver glade for deres nye arbejdsplads. Jeg er også sikker på, at kunder og alle historieinteresserede som lægger vejen forbi, kan nyde godt af de nye rammer.

En flytning af et arkiv med de mange arkivalier, møblement og andet inventar er en større operation med de vanskeligheder og startproblemer sådan noget nu engang medfører. Det vil sikkert i måneder fremover sætte præg på det egentlige arkivarbejde. Efter sommerferien skulle det hele gerne være på plads.    

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk