BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerland 3.0

De fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum

Vi tager skeen i egen hånd

juni 2020.

Pjecen om projektet beskriver status i juni 2020 og kan læses ved at klikke HER

Coronaen sendte projektarbejdet Broagerland 3.0 på pause mødemæssigt. Men tiden er udnyttet til nye markedsføringsaktiviteter. Og den 18. juni mødes de involverede i projektarbejdet Broagerland 3.0 virtuelt for at genoptage arbejdet med at udvikle rammer for nye bo- og fællesskaber på Broagerland – et projekt, der har opbakning fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje og Sønderborg Kommune som pilotprojekt Frilandsby.

-Vi har virkelig brug for at mødes igen i den kreds af aktive, som var tilmeldt det dagsprogram i marts, som coronaen og forsamlingsforbuddet hindrede os i at gennemføre, oplyser Hanne Tanvig.

 I første omgang sker det ved et webmøde, hvor vi lige får hilst på hinanden igen og får drøftet praktik og indhold for et webinar, altså et virtuelt møde efter sommerferien.

Den 20. august kl. 19.30 bliver nemlig alle interesserede på Broagerland og alle interesserede i landsbyudvikling i hele kommunen inviteret til møde virtuelt, så man fra egen bolig kan deltage i mødet og få inspiration udefra til nye og mere grænseoverskridende landsbyaktiviteter - med ideer og erfaringer fra årets landsby.

Vi håber, at denne inspiration får flere på Broagerland til at slutte op og deltage, når vi den 29. august inviterer alle interesserede til at drøfte udviklingen af nye bo- og arbejdsffællesskaber på Broagerland. Da afvikles det arrangement, som desværre måtte aflyses i marts. Der kommer nærmere oplysninger om programmer, og hvordan du kan deltage, fortæller projektlederen.

Flere informationer om august-aktiviteterne følger senere her på broager.dk

Mottoet er: En LANDSBY i landsbyen

Under corona-pausen er der produceret nye tekster om Broagerland og udgivet en projekt-brochure og en "Velkommen til Broagerland" med henblik på at markedsføre Broagerland i resten af Danmark. Du kan linke til disse nederst på denne side.

Under overskriften: ”Vi tager skeen i EGEN hånd” fortælles om, hvordan borgere på Broagerland slutter sig sammen og vil gå i front for en spændende fremtid på vores halvø.

Broagerland har netop det, som mange sætter pris på, og som motiverer folk til at flytte væk fra de store byer: Natur, kultur, nærhed, aktivt miljø, skole, børnepasning, daglig service kort afstand til arbejdspladser og meget mere.

IT gør tilmed, at nye erhverv kan slå sig ned og drage fordel af herlighederne og samtidig være tæt på bolig og familie. Vi tror, at nøglen til fremtiden er etablering af nye bo- og arbejdsfællesskaber. Allerede nu er der bofællesskaber rundt om i landet.

Faktorer som at få mere tid og sammenhæng i hverdagen, at begrænse stress og undgå ensomhed, at få bedre økonomi og at leve ’tættere’ på jord og natur er typiske årsager.

Vores fællesskaber er mere end bofællesskaber. De er også erhvervsfællesskaber med fælles faciliteter som folk fra det øvrige Broagerland kan få glæde af - her er det er os selv, som skaber rammerne og dermed har indflydelse på, hvordan de skal fungere.

Du kan læse mere under fanebladet Broagerland 3.0 ved at klikke HER

Læs brochuren "Velkommen til Broagerland" ved at klikke HER

Følg også med på facebook ved at klikke HER

 

Fra projektets start 

Landsbylaugene på Broagerland og Broager Udviklingsforum inviterede til møde 26. september.

Læs reportagen fra info- og debatmødet den 26. september ved at klikke her 

Fra en PC eller I-Pad: Kik i venstre spalte og klik på Broager 3.0 for at læse mere om, hvad der er gang i.
 

--

De fem landsbylaug uden om Broager by har en fælles hjemmeside..

Broagerlands hjemmeside - klik her

 

De fem landsbylaug har også deres egen hjemmeside, som du kan klikke dig frem til.

Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug - klik her

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug - klik her

Skodsbøl Landsbylaug - klik her

Smøl Landsbylaug - klik her 

Vemmingbund Vandforsyningsselskab, Sommerhusejerforening & Landsbylaug - klik her

 

Stillegruppen

De fem landsbylaug har dannet en stillegruppe, som i oktober med opbakning fra Sønderborg Kommune har udgivet en pjece om de 12 stilleområder på Broagerland. Du kan se dem ved at klikke her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk