BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerland kan byde på nye erhvervsaktiviteter

Broagerland 3.0 handler også om nye, spændende erhvervsaktiviteter i fællesskaberne

Når kundekredsen og samarbejdspartnere kan nås via IT, og det man laver i sin virksomhed ikke kræver megen plads og særlige trafikale løsninger, så kan man drive sit erhverv de fleste steder fra. Derfor etablerer mange nye mikroerhverv sig på landet nu, fordi de erhvervsdrivende gerne vil bo der.

Det sker også på Broagerland.

Da Broagerland 3.0 ville invitere små og gerne nye erhvervsdrivende til et større møde sidste år, kunne vi uden videre komme i tanke om henimod 40, hvor kun et par af dem i øvrige har adresse i Broager by. Og så har vi kun fået dem med, som vi selv kendte. Der er helt sikkert mange flere, specielt nogle som er ”usynlige” fysisk set, og nogle som er på vej og f.eks. drives ved siden af et lønjob andetsteds indtil videre.   

Bare for at nævne nogle eksempler på, hvad de laver: flere producerer, bearbejder og forhandler kvalitetsføde- og drikkevarer (kød, grønt, vin, måltider) flere driver terapi- og konsulentvirksomheder, enkelte gør sig i IT og den grafiske branche, en enkelt forhandler øl og artikler til ølbrygning, en enkelt forhandler artikler til bueskydning osv. De henvender sig til lokale forbrugere men mange af dem kommer i kontakt med kunderne via internettet og/eller driver f.eks. e-handel.    

Husk at vi ikke har talt alle de mere almindelige og ”ældre” virksomheder med, være sig landbrug som alle forretningerne og virksomhederne i øvrigt i f.eks. Broager by.

Fremtiden

Vi er sikre på, at der kan komme mange flere nye erhverv til Broagerland, fordi betydningen for hvor mange  vil slå sig ned handler om herlighedsværdier og ny livsform. Når vi så kan trumfe med, at der er mulighed for at rykke ind i inspirerende nye bo- og arbejdsfællesskaber, er vi endnu mere sikre. Fra mikro-erhvervsdrivende lyder det ofte: ”Vi har ikke brug for erhvervsarealer i sig selv, men for inspirerende fællesskaber og mødesteder, og gerne tæt på hvor vi bor”.   

(Hanne Tanvig, projektleder)


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk