BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Info- og debatmøde 11. nov..2019

Invitation til møde i Broagerland 3.0 på Iller Slot,  Slotsvej 20
mandag den 11. november 2019 kl. 19 – 21.30

Nu skal vi samle op på de to forudgående møder – i Skelde d. 26/9 og på Broagerhus d. 24/10 og træde ind i næste fase af udfoldelsen af visionen om ’Nye, naturnære bo- og arbejdsfællesskaber’ på Broagerland.

Alle der er interesseret i at arbejde aktivt er velkomne. Ved mødet skal det bl.a. besluttes, hvilke steder vi evt. kan starte op med og nedsættes projektgrupper.

 

Dagsorden

1.Opsamling fra det tværgående møde i interessegrupper, hvor case 1 blev behandlet (ledig landbrugsbygning med jord) – se bilag …
2. Indkredsning af steder for nye bo- og arbejdsfællesskaber, forts.
3. Case 2, sted og nyt miljø i Broager by? – max. 15 min.
4. Indkredsning og evt. valg af første sted(er)
5. Orientering om den samlede arbejdsplan for Broagerland 3.0 
6. Etablering af projektgruppe 1 og evt. projektgruppe to – kommissorium præsenteres på mødet
7. Etablering af rekrutteringsgruppe – kommissorium præsenteres på mødet 

8. Grupperne summer

9. Forslag om to studieture:  1. Syddjurs (Grobund og nyt landsbyprojekt) og 2. Egebjerg og Torup/Dyssekilde

10. Næste skridt 

Tilmelding senest den 8/11 til Ingebeth clausen1818@gmail.com

 

Her får på baggrunds-viden om Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby
De fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum er gået sammen om initiativet: Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby. Læs folderen ved at klikke her

Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne bestemmer og er primus motor. Mange regler og forvaltning kan stå i vejen, og et led i det nye initiativ er at undersøge og måske få dem ophævet eller få dem lavet om på forsøgsbasis. Derfor kaldes det også ’frilandsby’.   

Med hjælp fra relevante parter vil det blive afklaret, hvilke forberedelser der skal udføres for at virkeliggøre et Broagerland 3.0 med en fælles vision, strategi og konkretisering af hovedindsatser. Det vil undervejs og især efterfølgende føre til masser af projekter og aktiviteter, som skal tilrettelægges og finansieres særskilt.  

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommunes landdistriktskoordinator bidrager med arbejdskraft, og mange frivillige står bag. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby. 

Der er dannet en gennemgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende landsbylaug og Broager Udviklingsforum. Mange flere lokale vil blive involveret i takt med aktiviteterne.

Daglig tovholder er Ingebeth Clausen, Smøl, som assisteres af Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune. Den faglige og overordnede ledelse varetages af Hanne Tanvig, Københavns Universitet.     


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk