BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Spontane gruppe-forslag

Referat

Møde i interessegruppe 4 – Tiltrækning af folk udefra til nye bo- og arbejdsfællesskaber

26. sept. 2019

Deltagere

Anette Ahlmann, Berit Jensen, Henning Ahlmann, John Erendal, Mikkel Snedker Hartmann, Niels Warming,

Ruth Brandstrup, Thomas Jacobsen, Werner Hansen

 

Spontane forslag

 • Markedsføre stærke sider, bl.a. online: energi, infrastruktur, natur, Gendarmstien, stærke kompetencer på ingeniørområdet
 • Bruge universitetets studerende som formidlere af området til studerende på andre uni’er
 • Trække på Sønderborgs Iværksættercenter – skabe brobygning
 • ’Brobygning’ – historien som faktor (Slesvig)
 • Markedsføre boliger – mange tilbud og til overkommelige priser
 • Synliggøre alt det der findes og sker
 • Trække unge ind, f.eks. efterskolen, og bruge dem som ambassadører  
 • Bruge mange medier til synliggørelse: TV, aviser, messer, FB, Instagram
 • Trække interesserede hertil/hente dem – vise området frem, workshops, skoler, spændende arrangementer
 • Lave en storbykaravane, bl.a. til Rådhuspladsen, Hamborg og Holland
 • Afgrænse målgrupper (arketyper) og finde deres ’communities’, danne netværk, få bloggere i gang   
 • Komme ud på arbejdspladserne, mange udlændinge vil f.eks. gerne flytte til
 • Identificere og synliggøre spændende jobs i området, herunder deltids - mange starter selv op på deltid og vil gerne have et deltids-lønjob  
 • Etablere faciliteter og netværk for (deltids) mikroerhverv 
 • Finde ’Morten’er’ til at gå i spidsen og skabe relationer

 

Bearbejdning

Generelt fandt gruppen således, at:

 • før/ved ’salget’ af de nye bo- og arbejdsfællesskabet skal områdets mange ressourcer gøres synlige 
 • der skal bruges en flerhed af medier
 • der skal etableres udadgående netværk, hvor bl.a. de yngre kræfter skal i spil
 • Broagerland-folk skal ud, vise frem og skabe nysgerrighed og få kontakt 
 • interesserede skal tilbydes ’studieture’ til Broagerland  
 • der kan gøres noget på de store virksomheder i regionen, mange ansatte vil gerne flytte til   
 • der kan gøres noget ifm. synliggørelse af (deltids)jobs og faciliteter til mikroerhverv
 • tiltrækning af folk og nye erhverv udefra afhænger i sidste ende af direkte kontakter/’personlige’ relationer 

Man kan vælge at se det som en flertrins-model, hvor de øverste trin skal nås, men forudsætter at de nederste trin er tænkt med:

 • Synliggørelse af Broagerlands herlighed og mange muligheder (inkl. jobs) samt muligheden for nye bo- og arbejdsfællesskaber – medier og opsøgende arrangementer
 • Identificering af interesserede, skabelse af netværk og afvikling af arrangementer på Broagerland
 • Etablering af personlige relationer (en personlig ’task force’?)    

 

Næste møde(r)

Mødet finder sted på Broagerhus d. 24. oktober kl. 17- 21 og følges op igen på mødet 11. november..

Vi skal videre ift. referatet. Der kan være nye ideer, men ikke mindst skal vi gerne lave et mere detaljeret udspil inkl. en handlingsplan.  

Mht. det praktiske vil I blive kontaktet af Ingebeth snarest. 

Vh. Hanne Tanvig, referent


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk